ติดต่อสอบถาม ภาณุวัฒน์ : 0891993873 | คุณนิ้ง : 0997831195

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

1. การสั่งซื้อสินค้าและบริการ

1.1. ท่านสามารถสั่งซื้อสินค้าและบริการของเราผ่านทางเว็บไซต์ www.moreenergy.co.th หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ของเราทางอีเมล์หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่กำหนดไว้บนเว็บไซต์

1.2. เมื่อทำการสั่งซื้อสินค้าและบริการแล้ว จะถือว่าท่านยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุในเอกสารนี้

2. การจัดส่งสินค้า

2.1. เรามีบริการจัดส่งฟรีทั่วประเทศไทย และส่งมอบสินค้าถึงที่ให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนด แต่สามารถต้องมีการตรวจสอบและการคืบควบคุมคุณภาพก่อนการจัดส่ง

3. ระยะเวลาในการจัดส่ง

3.1. ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้าจะขึ้นอยู่กับที่อยู่ปัจจุบันของท่านและพื้นที่จัดส่ง ซึ่งอาจจะใช้เวลาในการจัดส่งที่แตกต่างกันไป โปรดติดตามรายละเอียดการจัดส่งที่ท่านได้รับหลังจากทำการสั่งซื้อ

4. การติดตั้งสินค้า

4.1. เรามีบริการติดตั้งสินค้าให้กับลูกค้าฟรีตามส่วนลดที่ระบุ รวมถึงติดตั้งและให้คำแนะนำในการใช้งานอย่างถูกต้อง

5. นโยบายการคืบควบคุมความเสี่ยง

5.1. เรามีนโยบายการคืบควบคุมความเสี่ยงในการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า หากพบสินค้าที่เสียหายในระหว่างการขนส่ง โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ของเราเพื่อขอรับสิทธิ์ในการเคลมสินค้า

6. การยกเลิกคำสั่งซื้อ

6.1. หากท่านต้องการยกเลิกคำสั่งซื้อหลังจากทำการชำระเงินแล้ว ท่านจะต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ของเราภายใน ๒๔ ชั่วโมงหลังจากการชำระเงิน กรณีที่สินค้าได้รับการจัดส่งแล้ว ท่านสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อโดยคืบควบคุมตามเงื่อนไขการคืบควบคุมความเสี่ยง

7. นโยบายความเป็นส่วนตัว

7.1. เราให้ความสำคัญในการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและข้อมูลของท่าน และไม่นำข้อมูลส่วนตัวไปเปิดเผยหรือขายให้กับบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของเรา

8. การคืบควบคุมความเสี่ยง

8.1. หากท่านพบว่าสินค้ามีปัญหาหรือข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งให้เราทราบภายใน ๗ วันหลังจากการรับสินค้า

9. การเปลี่ยนและคืบควบคุมสินค้า

9.1. เรามีนโยบายการเปลี่ยนสินค้าให้กับลูกค้าในกรณีที่สินค้ามีตำหนิหรือมีปัญหาจากโรงงาน หากต้องการเปลี่ยนสินค้า กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของเราในระยะเวลาที่กำหนด การคืบควบคุมสินค้าที่ต้องการเปลี่ยนจะต้องอยู่ในสภาพเดิมและไม่เสียหาย

9.2. เราปฏิเสธการจัดส่งหรือให้บริการสินค้าหรือบริการที่มีความเสี่ยงในการใช้งาน และอาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในกรณีที่พบความเสี่ยงเกิดขึ้น

9.3. การติดตั้งและการใช้งานสินค้าของเราต้องอยู่ภายใต้ความเข้าใจและความชำนาญในการใช้งาน กรณีที่สินค้าให้บริการถูกนำไปใช้นอกเหนือจากที่เหมาะสม ทางเราจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

9.4. เราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้บริการหรือการส่งสินค้าที่อาจเป็นอันตรายหรือไม่สมควร หากเกิดกรณีดังกล่าวเกิดขึ้น ทางเราจะแจ้งให้ทราบทันทีและเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการยกเลิก

10. การใช้งานเว็บไซต์

10.1. การเข้าใช้งานและเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.moreenergy.co.th ต้องอยู่ภายในกรอบของความเป็นธรรมและไม่กระทำการที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายหรือผิดกฎหมาย

11. ความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์

11.1. ข้อมูลและเนื้อหาที่ปรากฏบนเว็บไซต์ www.moreenergy.co.th เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท และไม่อนุญาตให้ใช้หรือทำซ้ำ โปรดอย่าทำการดัดแปลงหรือใช้เนื้อหาของเราในการแสดงเผยแพร่หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา

12. ความเสียสละ

12.1. เมื่อท่านเข้าใช้งานและใช้บริการของเว็บไซต์ www.moreenergy.co.th ถือว่าท่านได้ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุในเอกสารนี้ หากท่านไม่ยอมรับหรือไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดนี้ได้ กรุณาเลิกใช้งานเว็บไซต์และบริการของเรา

13. การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข

13.1. เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจะมีผลใช้งานทันทีหลังจากที่เราทำการปรับปรุง

14. สิทธิ์ทางบัญชีผู้ใช้

14.1. เมื่อท่านสร้างบัญชีผู้ใช้ในเว็บไซต์ www.moreenergy.co.th ท่านต้องรักษาความเป็นส่วนตัวของบัญชีและรหัสผ่านเอาไว้อย่างดี หากมีการเข้าถึงหรือใช้งานบัญชีโดยไม่ได้รับอนุญาต ท่านต้องแจ้งให้เราทราบทันทีเพื่อเปิดให้บัญชีเสียใหม่

15. การเรียกเก็บค่าบริการ

15.1. การเรียกเก็บค่าบริการจะมีขึ้นหลังจากท่านได้รับการบริการและผู้ใช้เสียจริงตามอัตราค่าบริการที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ www.moreenergy.co.th

16. การติดต่อเรา

16.1. หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไข โปรดติดต่อเราที่ ติดต่อเรา เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือแสดงความเห็น

17. ข้อผิดพลาดและความเสียหาย

17.1. เรามีการคัดเลือกและตรวจสอบข้อมูลในเว็บไซต์ www.moreenergy.co.th อย่างเคร่งครัด แต่หากท่านพบข้อผิดพลาดหรือความเสียหายจากการใช้บริการของเรา เราไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

ตะกร้าสินค้า